7e Bataljon Infanterie van Linie (1815)

De geschiedenis