7e Bataljon Infanterie van Linie (1815)

Contact opnemen

Voor inlichtingen over het 7e Bataljon Infanterie van Linie en haar Napoleontische activiteiten kunt u mailen naar ons secretariaat (secretaris@7bvl.nl).

Voor opmerkingen over onze website kunt u contact opnemen met de webmaster.

Vragen over en kopij voor ons verenigingsblad, Het Orakel, kunnen worden gestuurd naar de redactie (orakel@7bvl.nl).

<<< Terug